ELEANIZTASUNA

Gure ikasleak ahoz eta idatziz behar bezala komunikatzeko gai izatea da proiektu honen helburua. Hau da, ikasleak beraien bizitzako eremu pertsonal, sozial eta akademikoetan, euskaraz eta gaztelaniaz ez ezik, atzerriko hizkuntza batean ere, modu egoki eta eraginkorrean komunika daitezen lortzea.

Horrekin lotuta, 2018-2019 ikasturterako DBH1. mailako ikasleek teknologiako saio teorikoak eta biologia-geologiako hainbat unitate ingelesez landuko dituzte.

 

Horrez gain, ikastetxeko ikasleek hizkuntza laguntzaile batekin (conversation assistant) speaking egiteko aukera izango dute.