Menu 8 hilabeteetan (azarotik ekainera) batez besteko kuota finko bat kobratuko da.

Hutsegiteak egun solteak badira, ez dira kuotatik deskontatuko. Gaixotasuna luzerako balitz, (aste bete baino gehiago) deskontua izateko idatziz edo telefonoz jakinarazi beharko diozue jangelako arduradunari.

 

Prezioak hauek dira:

·         Garraiatuak: 3,30 €/eguneko 

·         Ez Garraiatuak: 4,60 €/eguneko 

·         Egun solteak: 5,20€

 

Jangelako beka lortzen duenak doako zerbitzua du.

Familiaren batek cta./cteko zenbakia aldatu badu edo arazo ekonomikorik izanez gero, mesedez arduradunari esan.

 

Kontsulta edo argibideak nahi dituzuenean jangelako arduradunarekin hitz egin: Iurre Salaberria