Menuaren prezioa Hezkuntza Sailak jartzen du.

8 hilabeteetan (azarotik ekainera) batez besteko kuota finko bat kobratuko da.

Hutsegiteak egun solteak badira, ez dira kuotatik deskontatuko. Gaixotasuna luzerako balitz, (aste bete baino gehiago) deskontua izateko idatziz (jangela@erniobea.eus) edo telefonoz jakinarazi beharko diozue jangelako arduradunari.

Prezioak hauek dira:

  • Garraiatuak: 3,30 €/eguneko·       
  • Ez Garraiatuak: 4,60 €/eguneko 
  • Egun solteak: 5,20€

 

Jangelako beka lortzen duenak doako zerbitzua du.

Familiaren batek cta./cteko zenbakia aldatu badu edo arazo ekonomikorik izanez gero, mesedez arduradunari esan.

 

Kontsulta edo argibideak nahi dituzuenean jangelako arduradunarekin hitz egin: Iurre Salaberria